វៀតណាម រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីៗ «១៥,៦៨៤ករណី» ក្នុងនោះទីក្រុងហាណូយជិត៣,០០០ករណី ព្រមទាំងស្លាប់ថ្មី១២៩នាក់ទៀត ក្នុងរបាយការណ៍ថ្ងៃអាទិត្យនេះ
(ហាណូយ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ បានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីៗ នៃជំងឺកូវីដ១៩...
វៀតណាមរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីៗ «១៦,៧២៥ករណី» ក្នុងនោះទីក្រុងហាណូយចំនួន ២,៩៦៨ករណី ព្រមទាំងស្លាប់ថ្មី២០៦នាក់ទៀត ក្នុងរបាយការណ៍ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ
(ហាណូយ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ បានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីៗ នៃជំងឺកូវីដ១៩...
ការដឹកជញ្ជូនទំនិញពីកម្ពុជា ទៅកាន់ប្រទេសចិន ធុរជនងាកទៅប្រើប្រាស់ផ្លូវទឹក ព្រោះផ្លូវគោក នៅតែកកស្ទះត្រង់ព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមដដែល
ភ្នំពេញ ៖ បន្ទាប់ពីមានការកកស្ទះទំនិញនៅច្រកព្រំដែនវៀតណាម ក្នុងទិសដៅទៅកាន់ប្រទេសចិននោះ មកដល់ពេលនេះ...
វៀតណាមរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីៗ «១៦,០៣៥ករណី» ក្នុងនោះទីក្រុងហាណូយចំនួន ២,៨៨៤ករណី ព្រមទាំងស្លាប់ថ្មី២៥៦នាក់ទៀត
(ហាណូយ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីៗ នៃជំងឺកូវីដ១៩...
វៀតណាម រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីៗ «១៤,៨១៨ករណី» ក្នុងនោះទីក្រុងហាណូយចំនួន ២,៨៣០ករណី ព្រមទាំងស្លាប់ថ្មី២១២នាក់ទៀត ក្នុងរបាយការណ៍ថ្ងៃចន្ទនេះ
(ហាណូយ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមនៅថ្ងៃចន្ទនេះ បានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីៗ នៃជំងឺកូវីដ១៩...
វៀតណាមរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីៗ «១៥,៧៧៩ករណី» ក្នុងនោះទីក្រុងហាណូយចំនួន ២,៨១១ករណី ព្រមទាំងស្លាប់ថ្មី២០២នាក់ទៀត
(ហាណូយ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ បានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីៗ នៃជំងឺកូវីដ១៩...
វៀតណាម​ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដចំនួន «១៤,៦៣៨ករណី» និង​ «ស្លាប់ ២២៨នាក់» នៅហូជីមិញ​ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យមុននេះ
(ហាណូយ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ បានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីៗ នៃជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន១៤,៦៣៨...
Vietjet ប្រកាស​ផ្លូវ​ហោះ​ហើរ​ថ្មី​​ចំនួន​៥ ដែល​ភ្ជាប់​ ហាណូយ ដា​ណាំង ហូ​ជី​មិញ ជា​មួយ​នឹង​គោល​ដៅ​ជាច្រើន​ក្នុង​ប្រទេស​ជប៉ុន
ផ្លូវ​ហោះហើរ​ថ្មី​ ដែល​​​​ភ្ជាប់​ទីក្រុង​ Nagoya, Fukuoka និង Kagoshima...
វៀតណាមឡើងកម្ដៅខ្លាំងបំផុត រហូតដល់​ ៤៣,៤​អង្សា
...
  • ព័ត៌មានថ្មីៗ