ចក្រភពអង់គ្លេសអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់ថ្នាំគ្រាប់សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺកូវីដ១៩ របស់ក្រុមហ៊ុន Merck ជាលើកដំបូងនៅលើពិភពលោក
(ឡង់ដ៍)៖ ចក្រភពអង់គ្លេសនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៤ ខែវិច្ឆិកានេះ បានក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេក្នុងពិភពលោក...
ទីបំផុត កម្ពុជាប្រកាសអនុញ្ញាតឱ្យប្រើថ្នាំគ្រាប់ព្យាបាលជំងឺកូវីដ១៩ ផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Merck របស់អាមេរិក
ក្រសួងសុខាភិបាល បានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ឱសថព្យាបាលជំងឺកូវីដ១៩ ឈ្មោះ Molnupiravir ក្នុងលក្ខខណ្ឌបន្ទាន់ នៅថ្ងៃទី៣...
ក្រុមហ៊ុន Merck ចែករំលែកថ្នាំគ្រាប់សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺកូវីដ១៩ របស់ខ្លួន ជាមួយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍
(វ៉ាស៊ីនតោន)៖ ក្រុមហ៊ុន Merck បានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះថា ខ្លួនបានផ្តល់សិទ្ធិជូនអង្គការ Medicines Patent Pool (MPP)...
ឥណ្ឌូនេសុី បញ្ជាទិញថ្នាំព្យាបាលកូវីដ មានប្រសិទ្ធភាពទប់ស្កាត់ការស្លាប់ ពីក្រុមហ៊ុនរបស់អាមេរិក
ប្រទេសឥណ្ឌូនេសុី ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានឈានដល់ដំណាក់កាលព្រៀមព្រាងគ្នា ទិញថ្នាំគ្រាប់ព្យាបាលកូវីដ...
WHO មានផែនការទិញថ្នាំព្យាបាលកូវីដ-១៩ របស់ក្រុមហ៊ុន Merck សម្រាប់បណ្ដាប្រទេសក្រីក្រ
(ព្រុចសែល)៖ កម្មវិធីមួយដឹកនាំដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO មានផែនការទិញថ្នាំព្យាបាល COVID-19...
ថ្នាំគ្រាប់របស់អាមេរិក Merck អាចព្យាបាលកូវីដត្រឹមរយៈពេល៥ថ្ងៃ កំពុងត្រូវបានប្រទេសជាច្រើន បញ្ជាទិញ
ថ្នាំគ្រាប់ព្យាបាលកូវីដមួយប្រភេទឈ្មោះ Molnupiravir ដែលត្រូវបានផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Merck របស់សហរដ្ឋអាមេរិក...
  • ព័ត៌មានថ្មីៗ