តោះ! ស្វែង​យល់​ពី​ព្រះនាង​ម្ចាស់ អ៊ុបុលរតនា រ៉ាចាកាន់យ៉ា
(បាងកក)៖ ព្រះនាងម្ចាស់ អ៊ុបុលរតនា រ៉ាចាកាន់យ៉ា (Ubolratana Rajakanya) ជាព្រះរាមរបស់ព្រះមហាក្សត្រ ថៃព្រះបាទ មហា...
តើព្រះរាមស្តេចថៃ Ubol ratana អាច​ប្រកួតប្រជែង​ជាមួយលោក ប្រាយុទ្ធ ចាន់អូចា ក្នុងការបោះឆ្នោត​សកលបានឬទេ?
(បាងកក)៖ ព្រះនាង​ម្ចាស់ អ៊ុបុលរតនា រ៉ាចាកាន់យ៉ា (Ubolratana Rajakanya) ជាព្រះរាមរបស់​ព្រះមហាក្សត្រថៃព្រះបាទ មហា...
ក្តៅៗ! ព្រះរាមស្តេច​ថៃ Ubol Ratana ត្រូវបានតែងតាំងជាបេក្ខជ​ននាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី ដើម្បី​ចូលរួម​ប្រកួត​ប្រជែងការ​បោះឆ្នោត នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩
(បាងកក)៖ ព្រះរាមរបស់ព្រះមហាក្សត្រថៃព្រះបាទ មហា វ៉ាច្ចរ៉ាឡុង (Vajiralongkorn) គឺព្រះនាង​ម្ចាស់ អ៊ុបុលរតនា...
  • ព័ត៌មានថ្មីៗ