វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ ស៉ីណូហ្វាម ១លានដូសទៀត បានដឹកពីប្រទេសចិន មកដល់កម្ពុជារួចហើយ
(ភ្នំពេញ)៖ វ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាម របស់ចិន ចំនួន ១លានដូសបន្ថែមទៀត បានដឹកមកដល់កម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍...
ព្រឹកថ្ងៃនេះវ៉ាក់សាំងស៉ីណូហ្វាម ១លានដូសទៀត នឹងដឹកពីប្រទេសចិន មកដល់កម្ពុជា
(ភ្នំពេញ)៖ វ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាម របស់ចិន ចំនួន ១លានដូសបន្ថែមទៀត នឹងដឹកមកដល់កម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍...
វ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាម របស់ចិនចំនួន ១លានដូសថ្មីទៀត ត្រូវបានដឹកមកដល់កម្ពុជាហើយ
(ភ្នំពេញ)៖ វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ ប្រភេទស៊ីណូហ្វាមរបស់ចិនចំនួន ១លានដូសបន្ថែមទៀត...
មីយ៉ាន់ម៉ានឹងចែកចាយវ៉ាក់សាំង Sinopharm ទៅកាន់រដ្ឋនានា ក្រោយទទួលបានជំនួយពីចិន
(ណៃពិដោ)៖ វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 Sinopharm ដែលត្រូវបានឧបត្ថម្ភដោយប្រទេសចិន មកកាន់សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា...
ទីបំផុតលទ្ធផលធ្វើតេស្ត នៃវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ របស់ក្រុមហ៊ុន Sinopharm ត្រូវចេញផ្សាយ ជាលើកដំបូង
(ប៉េកាំង)៖ លទ្ធផលលម្អិតបឋម ពីការធ្វើតេស្តដំណាក់កាលចុងក្រោយ នៃវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុនចិន Sinopharm...
វ៉ាក់សាំងចិន Sinopharm និង Sinovac ដែលកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់ ត្រូវបាន WHO ទទួលស្គាល់លើប្រសិទ្ធភាពហើយ
...
  • ព័ត៌មានថ្មីៗ