ប៉ូលិសសិង្ហបុរី ចាប់ខ្លួនមនុស្ស ៣៥នាក់ ជុំវិញករណីឆបោក គិតជាទឹកប្រាក់ជាង ២២លានដុល្លារ ក្រោមរូបភាពវិនិយោគ
(សិង្ហបុរី)៖ ប៉ូលិសសិង្ហបុរី នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានឱ្យដឹងថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស ៣៥នាក់...
សិង្ហបុរីបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីៗចំនួន «១០,៦៨៦ករណី» និងស្លាប់ម្នាក់ទៀត
(សិង្ហបុរី)៖ ប្រទេសសិង្ហបុរីបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីៗចំនួន១០,៦៨៦ករណីបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍...
សិង្ហបុរីបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីៗចំនួន «៥,៤៦៩ករណី»
(សិង្ហបុរី)៖ ប្រទេសសិង្ហបុរីបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីៗចំនួន៥,៤៦៩ករណីបន្ថែមទៀត...
សិង្ហបុរីបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីៗចំនួន «៤,៨៣២ករណី» ក្នុងរបាយការណ៍ថ្ងៃពុធនេះ
(សិង្ហបុរី)៖ ប្រទេសសិង្ហបុរីបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីៗចំនួន៤,៨៣២ករណីបន្ថែមទៀត គិតត្រឹមថ្ងៃពុធ...
សិង្ហបុរីបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីៗចំនួន «១,៤៤៨ករណី» ក្នុងនោះ៥៨៩នាក់ជាករណីអូមីក្រុង
(សិង្ហបុរី)៖ ប្រទេសសិង្ហបុរីបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីៗចំនួន១,៤៤៨ករណីបន្ថែមទៀតគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារ...
សិង្ហបុរីបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីៗចំនួន «១,១៦៥ករណី» ក្នុងនោះ៦០៩នាក់ជាករណីអូមីក្រុង
(សិង្ហបុរី)៖ ប្រទេសសិង្ហបុរីបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីៗចំនួន១,១៦៥ករណីបន្ថែមទៀតគិតត្រឹមថ្ងៃចន្ទ...
សិង្ហបុរី បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីៗចំនួន «៩៦០ករណី» ក្នុងនោះ ៥៤៩នាក់ជាករណីអូមីក្រុង
(សិង្ហបុរី)៖ ប្រទេសសិង្ហបុរីបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីៗចំនួន...
សិង្ហបុរីបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីៗ «៨៨២ករណី» ក្នុងនោះ៧៩៧នាក់ជាករណីអូមីក្រុង
(សិង្ហបុរី)៖ ប្រទេសសិង្ហបុរីបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីៗចំនួន៨៨២ករណីបន្ថែមទៀត គិតត្រឹមថ្ងៃពុធ ទី១២...
សិង្ហបុរីបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីៗ «១៩៥ករណី» ក្នុងនោះ៤៥ករណី Omicron ខណៈស្លាប់២នាក់ទៀត ក្នុងរបាយការណ៍ថ្ងៃច័ន្ទនេះ
(សិង្ហបុរី)៖ ប្រទេសសិង្ហបុរីបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីៗចំនួន ១៩៥ករណីបន្ថែមទៀត ក្នុងនោះ៤៥ករណី Omicron...
សិង្ហបុរី៖ ផ្ទុះករណីឆ្លងកូវីដ-១៩នៅក្នុងពន្ធនាគារ, អ្នកទោស និងបុគ្គលិកជាង២០០នាក់ ធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន
(សិង្ហបុរី)៖ អាជ្ញាធរពន្ធនាគារសិង្ហបុរី (SPS) កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្ដាហ៍នេះ បានរាយការណ៍ឱ្យដឹងថា មនុស្សជាង...
  • ព័ត៌មានថ្មីៗ