ត្រៀមទៀនទុក! អាចដាច់ភ្លើងបណ្តោះអាសន្ន នៅតំបន់មួយចំនួន ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃ២៨-៣១ ខែឧសភា
(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ...
EDC ប្រកាសការរអាក់រអួលផ្គត់ផ្គង់ចរន្ត នៅតំបន់មួយចំនួន ក្នុងភ្នំពេញ ពីថ្ងៃ២១-២៤ ខែឧសភា
(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ...
ត្រៀមៗ! តំបន់ខ្លះ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ នឹងត្រូវដាច់ភ្លើងរយៈ ៤ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃនេះ
(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ...
ត្រៀមទៀនទុក! ដាច់ភ្លើងរយៈពេល ៤ ថ្ងៃ នៅតាមតំបន់ខ្លះ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ...
EDC ប្រកាសផ្អាកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី រយៈពេល ៤ថ្ងៃ ក្នុងតំបន់មួយចំនួន នៅរាជធានីភ្នំពេញ
(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ...
ដំណឹងល្អ៖ «កម្ពុជាលែងខ្វះខាតអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ នៅឆ្នាំ២០២០ ខណៈម៉ាស៉ីនផលិតអគ្គិសនី ៤០០មេហ្គាវ៉ាត់ នៅស្រុកល្វាឯម សម្រេចបាន៨០%ហើយ»
(ភ្នំពេញ)៖ លោក វ៉ិចទ័រ សូណា អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានថាមពល របស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល បានឲ្យដឹងថា...
ថ្ងៃនេះ អ្នកនៅភ្នំពេញ ត្រៀមដាច់ភ្លើង! ជាពិសេស អ្នករស់នៅម្តុំសែនសុខ ជ្រោយចង្វារ និងឬស្សីកែវ
(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ...
ត្រៀមទៀនទុក! EDC ប្រកាសដាច់ភ្លើងតាមតំបន់ នៅភ្នំពេញ​ រយៈពេល ៤ ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅ
(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ...
ត្រៀមៗ!​ ដាច់ភ្លើង ២​ថ្ងៃ សម្រាប់អ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ខ្លះ នៅភ្នំពេញ
(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ...
ត្រៀមៗ! EDC ប្រកាសផ្តាច់ភ្លើង ក្នុងតំបន់ខ្លះ នៅភ្នំពេញ រយៈពេល ៣ ថ្ងៃ
(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ...
  • ព័ត៌មានថ្មីៗ