ភាគហ៊ុនអាស៊ីប្រឈមនឹងលក់ចេញច្រើនបំផុតក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំ
(តៃប៉ិ)៖ ភាគហ៊ុនអាស៊ីបានឃើញលំហូរចេញយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងខែមីនា ដោយសារការ...
អាស៊ានប្រកាសបើកទេសចរណ៍អាស៊ានឡើងវិញជាផ្លូវការ
(ព្រះសីហនុ)៖ រដ្ឋមន្ត្រី និងថ្នាក់ដឹកនាំទេសចរណ៍អាស៊ាន រួមនឹងអគ្គលេខាធិការអាស៊ាន នាល្ងាចថ្ងៃទី១៩ ខែមករា...
ទីក្រុងចំនួន២១ ទទួលបានពាន់រង្វាន់ទីក្រុងទេសចរណ៍ស្អាតអាស៊ានលើកទី៣ ឆ្នាំ២០២២-២០២៤
(ព្រះសីហនុ)៖ ទីក្រុងចំនួន២១ នៃប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន...
សម្តេចតេជោ កំពុងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធ
(ភ្នំពេញ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១នេះ...
គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែតុលានេះ តំបន់អាស៊ានមានអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ជាង១២.៥លាននាក់ ស្លាប់ជាង ២៦.៨ម៉ឺននាក់
(កម្ពុជា)៖ គិតត្រឹមម៉ោង៨ព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១នេះ ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺCOVID-19 នៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន...
គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែតុលានេះ តំបន់អាស៊ានមានអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ជាង១២.១លាននាក់ ស្លាប់ជាង ២៦.២ម៉ឺននាក់
(កម្ពុជា)៖ គិតត្រឹមម៉ោង៨ព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១នេះ ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺCOVID-19 នៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន...
គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា នេះ តំបន់អាស៊ានមានអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ជាង១១.៩លាននាក់ ស្លាប់ជាង ២៥.៩ម៉ឺននាក់
(កម្ពុជា)៖ គិតត្រឹមម៉ោង៨ព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១នេះ ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ (COVID-19)...
គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា នេះ តំបន់អាស៊ានមានអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ជាង១១.៥លាននាក់ ស្លាប់ជាង ២៥.៣ម៉ឺននាក់
(កម្ពុជា)៖ គិតត្រឹមម៉ោង៨ព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១នេះ ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19...
គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា នេះ តំបន់អាស៊ានមានអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ជាង១០.៤លាននាក់ ស្លាប់ជាង ២៣.២ម៉ឺននាក់
(កម្ពុជា)៖ គិតត្រឹមម៉ោង៨ព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១នេះ ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19...
គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញានេះ តំបន់អាស៊ានមានអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ជាង១០.២លាននាក់ ស្លាប់ជាង ២២.៦ម៉ឺននាក់
(កម្ពុជា)៖ គិតត្រឹមម៉ោង៨ព្រឹកថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១នេះ ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19...
  • ព័ត៌មានថ្មីៗ