ក្នងសប្តាហ៍នេះ កម្ពុជាអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន​ សូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូត ផ្គរ រន្ទះ ខ្យល់កន្ត្រាក់ និងរលកសមុទ្រ
(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី...
ឥទ្ធិពល​ព្យុះ​ទី ៣ ឈ្មោះ ស៊ីន​ឡា​គូ នឹង​អាចមាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​ច្រើន កើន​ឡើងជា​បន្តបន្ទាប់ ប្រឈម​ខ្ពស់​នឹង​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង
ភ្នំពេញ​៖ ក្រសួង​ធនធានទឹក និង​ឧតុនិយម បានចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ស្ថានភាព​របស់​ព្យុះ​ទី ៣ ឈ្មោះ...
ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ខេត្តមាត់សមុទ្រ និងភាគឦសាន នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន ខ្យល់បក់ខ្លាំង សូមប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ចំពោះបាតុភូតធម្មជាតិ
(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០នេះ...
សប្តាហ៍នេះ ខេត្តនៅទីទំនាបជាប់ជួរភ្នំ និងផ្លូវទឹក សូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះជំនន់ទឹកភ្លៀង
(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាសរបស់កម្ពុជា...
អ្នករស់នៅតាមបណ្តាខេត្តទីទំនាបជាប់ជួរភ្នំ និងផ្លូវទឹក សូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះជំនន់ទឹកភ្លៀង
(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដានេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី...
ត្រៀមអាវភ្លៀង! កម្ពុជា នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង ក្នុងសប្តាហ័នេះ!
(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី...
ក្នុងសប្តាហ៍នេះ កម្ពុជានឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន​ សូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់
(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ​​នៅថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី...
ក្រសួងធនធានទឹក៖ កូនរដូវប្រាំងនឹងកើតឡើងនៅពាក់កណ្តាលខែកក្កដានេះ សូមប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ទឹកឱ្យបានល្អ
(ភ្នំពេញ)៖ លោក លឹម គានហោ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅថ្ងៃទី០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០នេះ...
ពីថ្ងៃទី០១-០៧ ខែកក្កដា កម្ពុជា អាចមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន ជាពិសេសតំបន់នៅតំបន់មាត់សមុទ្រ
(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី...
សប្តាហ៍នេះ នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពាសពេញកម្ពុជា, សូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះ បាតុភូតផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់
(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី...
  • ព័ត៌មានថ្មីៗ