ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី២៦ ផ្នែកខ្លះនៃទីក្រុងភ្នំពេញនឹងត្រូវផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី
(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ...
អ្នកភ្នំពេញ នឹងដាច់ភ្លើង ៣ថ្ងៃជាប់គ្នា ចាប់ពីថ្ងៃស្អែកនេះទៅ នៅតាមតំបន់ទាំងនេះ
អគ្គិសនីកម្ពុជា ហៅកាត់ថា EDC បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយស្តីពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី...
មកមើលពីតំបន់ដែលនឹងមានបញ្ហារអាក់រអួលប្រព័ន្ធភ្លើងចាប់ពីថ្ងៃទី ៥ ដល់ថ្ងៃទី៨ ខែមិនា
អគ្គិសនីកម្ពុជា បានធ្វើការជម្រាបដំណឹងជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអំពីបញ្ហារអាក់រអួលអគ្គិសនីចាប់ពីថ្ងៃទី ៥...
អគ្គិសនីកម្ពុជាជូនដំណឹងពីការរអាក់រអួលផ្គត់ផ្គង់ចរន្ត នៅតំបន់មួយចំនួន តាមពេលវេលា និងទីកន្លែង ពីថ្ងៃទី០៦-០៩ ខែកុម្ភៈ
អគ្គិសនីកម្ពុជាជូនដំណឹងស្តីពីការអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរតម្លើងបរិក្ខារនានា...
អគ្គិសនីកម្ពុជានឹងធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីនៅតំបន់មួយចំនួន ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩​ ​រហូតដល់ថ្ងៃទី២៨​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៩
អគ្គិសនីកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ ដែលស្តីពីការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីចាប់ពីថ្ងៃទី២៥...
  • ព័ត៌មានថ្មីៗ