អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដា​រ នឹង​ចុះ​ត្រួតពិនិត្យ​ការប្រកាស​បង់ពន្ធ លើ​មធ្យោបាយ​ដឹកជញ្ជូន និង​យានជំនិះ​គ្រប់​ប្រភេទ ប្រចាំឆ្នាំ​២០២០
ភ្នំពេញ​៖ អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដា​រ បានចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី ការចុះ​ត្រួតពិនិត្យ​ការប្រកាស​បង់ពន្ធ...
អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដា​រ រំលឹក​ការប្រកាស​បង់ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យ និងពន្ធ​លើដី​ធ្លី​មិនបាន​ប្រើប្រាស់ សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០២០
ភ្នំពេញ​៖ អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដា​រ បានចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង...
អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ប្រកាសពន្យារពេលបង់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩
(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានប្រកាសពី ការពន្យារពេលបង់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា...
  • ព័ត៌មានថ្មីៗ