សាលារាជធានីភ្នំពេញ ចេញសេចក្តីសម្រេច ពិន័យចំពោះបុគ្គលដែលមិនគោរពដោយចេតនាវិធានការរដ្ឋបាល ក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩
(ភ្នំពេញ)៖ សាលារាជធានីភ្នំពេញ ចេញសេចក្តីសម្រេច ពិន័យចំពោះបុគ្គលដែលមិនគោរពដោយចេតនាវិធានការរដ្ឋបាល...
តាមច្រកចេញ-ចូលរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ផ្ដើមដាក់ដំណើរការប្រើប្រព័ន្ធ QR Code «ទប់ស្កាត់កូវីដ Stop Covid»
(ភ្នំពេញ)៖ នៅតាមច្រកចេញ-ចូលរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ បានបំពាក់ប្រព័ន្ធ QR Code «ទប់ស្កាត់កូវីដ Stop Covid»...
ស៊ែចែកគ្នាបានដឹងផង! បន្តិចទៀត កោះពេជ្យ-ច្បារអំពៅ ជិះតែ៥នាទី ដោយឆ្លងតាមសាឡាង ទៅកោះនរា
(ភ្នំពេញ)៖ សាលារាជធានីភ្នំពេញ និងក្វិនិយោគទុន អាណិកជន កម្ពុជា OCIC របស់អ្នកឧកញ៉ា ពង់ ឃាវសែ...
  • ព័ត៌មានថ្មីៗ