ពិធីបុណ្យទន្លេលើកទី៦ នឹងធ្វើនៅខេត្តបាត់ដំបង
(បាត់ដំបង)៖ ឯកឧត្ដម ប៉ាក់ សុខុម រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរណ៍ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩...
សិស្ស និង​​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ជាង ២,៣០០នាក់ រត់​អបអរ​ពិធីបុណ្យ​ទន្លេ លើកទី៥ នៅ​កំពង់ឆ្នាំង​ព្រឹកមិញ
(កំពង់ឆ្នាំង)៖ សកម្មភាពកីឡា ដែលរៀបចំដោយគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជា (NOCC) ដើម្បីអបអរ សាទរពិធីបុណ្យទន្លេ...
«បុណ្យទន្លេ» សម្រាប់ឆ្នាំនេះ នឹងរៀបចំនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥-១៧ ខែមីនា
កំពង់ឆ្នាំង)៖ ពិធីបុណ្យទន្លេលើកទី៥ នឹងរៀបចំនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥-១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩...
  • ព័ត៌មានថ្មីៗ