ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ប្រកាសដាក់ដេញថ្លៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកចំនួន១០០លានដុល្លារ សម្រាប់ខែកញ្ញានេះ
(ភ្នំពេញ)៖ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងដល់គ្រឹះស្ថានធនាគារ...
ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដាក់ចេញវិធានការ៥ចំណុច ដើម្បីជួយបង្កើនសាច់ប្រាក់ដល់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ពីការប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ Covid-19
(ភ្នំពេញ)៖ បន្ថែមលើវិធានការដែលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានដាក់ចេញកាលពីពេលថ្មីៗនេះ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា...
គ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទចំនួន ១២ កន្លែងនឹងត្រូៈបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការ ក្នុងដើមឆ្នាំ២០១៩នេះ
(ភ្នំពេញ)៖ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពី...
រាជរដ្ឋាភិបាល ពង្រឹងវិធានការលើកកម្ពស់ ប្រាក់រៀល ប៉ុន្តែក៏ត្រូវទាមទារ ឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគី
រាជរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងវិធានការលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់បា្រក់រៀលដើម្បីធានាអោយប្រាក់រៀលកាន់តែមានតម្លៃខ្ពស់...
ធនាគារជាតិ ពន្យល់ថា ការគាំទ្រលុយចិននៅកម្ពុជា មិនមែនឲ្យគេដឹកលុយមកចាយនោះទេ តែយើងទទួលបានផលពីរយ៉ាង
​មន្ត្រី​ជាន់​ខ្ពស់​ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា...
ស្រលាញ់លុយទេ! តោះ ចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការ «ស្រលាញ់ប្រាក់រៀលខ្មែរ» យកលុយចាស់ រហែក ដូរយកលុយថ្មី
(ភ្នំពេញ)៖ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នឹងរៀបចំយុទ្ធនាការ «ស្រលាញ់ប្រាក់រៀល» រយៈពេល៥ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១-០៥ ខែតុលា...
  • ព័ត៌មានថ្មីៗ