គ្រឿងញៀនជាង៥គីឡូក្រាម និងជនជាតិចិនម្នាក់ ត្រូវមន្ទីរប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀន ចុះបង្ក្រាបនៅរាជធានីភ្នំពេញ
(ភ្នំពេញ)៖ សមត្ថកិច្ចជំនាញ នៃមន្ទីរប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀន បង្ក្រាបករណីកែច្នៃ ជួញដូរគ្រឿងញៀន...
គ្រឿងញៀនជិត២៥គីឡូក្រាម និងជនសង្ស័យ៣នាក់ ត្រូវមន្ទីរប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀន បង្ក្រាបបាននៅរាជធានីភ្នំពេញ
(ភ្នំពេញ)៖ សមត្ថកិច្ចជំនាញនៃមន្ទីរប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀន បានបង្ក្រាបករណីកែច្នៃ ជួញដូរគ្រឿងញៀន...
ចាប់គ្រឿងញៀនជិត ២០០គីឡូក្រាម នៅខេត្តស្ទឹងត្រែង ឈ្មួញលួចដឹកតាមទន្លេពីប្រទេសឡាវ
(ស្ទឹងត្រែង)៖ គ្រឿងញៀនជិត២០០គីឡូក្រាម...
បង្ក្រាបគ្រឿងញៀនឆ្លងដែន ឃាត់ខ្លួនជនជាតិកាណាដាម្នាក់ និងរឹបអូសគ្រឿងញៀនជាង១៦៧គីឡូក្រាម
(ភ្នំពេញ)៖ សមត្ថកិច្ចជំនាញនៃមន្ទីរប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀន បានបង្ក្រាបករណីរក្សាទុក...
គ្រឿងញៀនជិត២គីឡូក្រាម និងជនសង្ស័យ៣នាក់ ត្រូវមន្ទីរប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀន ចុះបង្ក្រាបបាននៅខេត្តកំពង់ចាម
(កំពង់ចាម)៖ សមត្ថកិច្ចជំនាញ នៃមន្ទីរប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀន បង្ក្រាបករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន...
គ្រឿងញៀនជាង២៥គីឡូក្រាម និងជនសង្ស័យ៣នាក់ ត្រូវបានបង្ក្រាបនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និងខេត្តសៀមរាប
(បន្ទាយមានជ័យ)៖ សមត្ថកិច្ចនៃមន្ទីរប្រឆាំងបទល្មើស បង្រ្កាបករណីជួញដូរគ្រឿងញៀនឆ្លងដែន...
បង្ក្រាបករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ រឹបអូសគ្រឿងញៀនជាង២គីឡូក្រាម
(ភ្នំពេញ)៖ សមត្ថកិច្ចជំនាញ នៃមន្ទីរប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀន បានបង្ក្រាបករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន...
បង្ក្រាបករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន ចាប់ខ្លួនជនល្មើស៤នាក់ រឹបអូសគ្រឿងញៀនជិត៤គីឡូក្រាម នៅរាជធានីភ្នំពេញ
(ភ្នំពេញ)៖ សមត្ថកិច្ចជំនាញនៃមន្ទីរប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀន បានបង្ក្រាបករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន...
គ្រឿងញៀនជាង ៤៦៨គីឡូក្រាម ត្រូវបានដុតបំផ្លាញចោល នៅខេត្តព្រះសីហនុ
(ព្រះសីហនុ)៖ គ្រឿងញៀនសរុបជាង៤៦៨គីឡូក្រាម ដែលប្រមូលបានពីការបង្ក្រាបទល្មើស ត្រូវបានធ្វើពិធីដុតកម្ទេចចោល...
បង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀន ២ករណី នៅភ្នំពេញ និងខេត្តកំពង់ស្ពឺ ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ៤នាក់ និងរឹបអូសគ្រឿងញៀន ៥គីឡូក្រាម
(ភ្នំពេញ)៖ កម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៃមន្ទីរប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀន នាថ្ងៃទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១នេះ...
  • ព័ត៌មានថ្មីៗ