កម្ពុជា រកចំណូលបានជាង ៤៧១លានដុល្លារពីការនាំចេញកង់ ក្នុងរយៈពេល៩ខែឆ្នាំនេះ
(ភ្នំពេញ)៖ ការនាំចេញកង់ជួយឲ្យកម្ពុជា រកចំណូលបានជាង៤៧១លានដុល្លារ ក្នុងរយៈពេល៩ខែ ពោលចាប់ពីខែមករា...
ដំណឹងដ៏រីករាយ! ប្រាក់បៀវត្សរបស់មន្ត្រីរាជការ គ្រូបង្រៀន គ្រូពេទ្យ និងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ត្រូវបានដំឡើង សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩
(ភ្នំពេញ)៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទើបតែបានចេញអនុក្រឹត្យលេខ១៧៣...
ព័ត៌មានបឋមក្តៅៗ! ឡាន១ទឹកខ្លះឡើងថ្លៃកប់ និងឡានខ្លះអាចដាច់ពូជ ដូចជាអាឆ្លាម… ដោយសារការតម្លើងពន្ធនាំចូល ឆ្នាំ២០១៩
ភ្នំពេញ៖ សម្រេចហើយ ទើបចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការ រួចថ្មីៗនេះ របស់ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី...
  • ព័ត៌មានថ្មីៗ