• ជនប្រព្រឹត្តអំពើ «ហិង្សា» ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារ និង ពិន័យជាប្រាក់បែបណា?

  តើអំពើហិង្សាដោយចេតនាមានន័យយ៉ាងដូចម្តេច? ហើយអ្នកដែលប្រពឹ្រត្តនឹងត្រូវទទួលទោសទណ្ឌកម្រិតណា? ជាការពិត ហិង្សាដោយចេតនា គឺជាអំពើបៀតបៀនលើរូបរាងកាយរបស់ជនរងគ្រោះដោយចេតនាតាមគ្រប់មធ្យោបាយទុច្ចរិត ដែលបង្កឱ្យមានជារបួសស្នាម ឬគ្មានរបួស ឬខូចទ្រង់ទ្រាយសភាពដើម ។

  យោងតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០០៩ បានចែងចំពោះជនដែលបានប្រព្រឹត្តបទហិង្សាដោយចេតនា ត្រូវបានកំណត់ និងបែងចែកខុសៗគ្នាតាមរូបភាពនៃអំពើ និងទំហំព្យសនកម្ម (ការខូចខាត) ដូចខាងក្រោម​ ៖

  មាត្រា ២១៧. – បទ ហិង្សាដោយចេតនា

  អំពើហិង្សាប្រព្រឹត្តដោយចេតនាលើអ្នកដទៃ ត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី ១ (មួយ) ឆ្នាំ ទៅ ៣ (បី) ឆ្នាំ និងពិន័យជាប្រាក់ពី ២ ០០០ ០០០ (ពីរលាន) រៀល ទៅ ៦ ០០០ ០០០ (ប្រាំមួយលាន) រៀល ។

  មាត្រា ២១៨.- ស្ថានទម្ងន់ទោស

  អំពើហិង្សាដោយចេតនា ត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី ២ (ពីរ) ឆ្នាំ ទៅ ៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំ និងពិន័យជាប្រាក់ពី ៤ ០០០ ០០០ (បួនលាន) រៀល ទៅ ១០ ០០០ ០០០ (ដប់លាន) រៀល កាលបើអំពើហិង្សានេះបានប្រព្រឹត្ត
  ១-ដោយមានការគិតទុកជាមុន ។
  ២-ដោយប្រើអាវុធ ឬគំរាមកំហែងនឹងអាវុធ ។
  ៣-ដោយមានមនុស្សច្រើននាក់ក្នុងឋានៈជាចារី សហចារី អ្នកផ្តើមគំនិត និងជាអ្នកសមគំនិត ។

  មាត្រា ២១៩. – ស្ថានទម្ងន់ទោសទាក់ទងទៅនឹងជនរងគ្រោះ

  អំពើហិង្សាដោយចេតនា ត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី ២ (ពីរ (ប្រាំ) ឆ្នាំ ទៅ ៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំ និងពិន័យជាប្រាក់ពី ៤ ០០០ ០០០ (បួនលាន ) រៀល ទៅ ១០ ០០០ ០០០ (ដប់លាន) រៀល កាលបើអំពើហិង្សានេះត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅលើ :
  ១-បុគ្គលដែលទន់ខ្សោយពិសេស ដោយមូលហេតុអាយុនៃបុគ្គលនោះ ។
  ២-នារីមានគភ៌ កាលបើគភ៌ត្រូវបានគេឃើញជាក់ស្តែង ឬកាលបើជនល្មើសបានដឹង ។
  ៣- បុគ្គលដែលទន់ខ្សោយពិសេស ដោយមូលហេតុនៃជំងឺ ឬពិការភាព កាលបើស្ថានភាពបុគ្គលនេះត្រូវបានគេឃើញជាក់ស្តែង ឬកាលបើជនល្មើសបានដឹង ។

  មាត្រា ២២០. – ស្ថានទម្ងន់ទោសដោយសារ គោលដៅ

  អំពើហិង្សាដោយចេតនា ត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី ២ (ពីរ) ឆ្នាំ ទៅ ៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំ និងពិន័យជាប្រាក់ពី ៤ ០០០ ០០០ (បួនលាន) រៀល ទៅ ១០ ០០០ ០០០ (ដប់លាន) រៀល កាលបើអំពើនេះ ត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅលើ :
  ១-ជនរងគ្រោះ ឬដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ដើម្បីរារាំងជននេះកុំឱ្យប្ដឹងបវិហារ ពីបទល្មើស ឬសុំឱ្យធ្វើការជួសជុលព្យសនកម្ម ។ ២-សាក្សី ដើម្បីរារាំងកុំឱ្យឆ្លើយផ្តល់ភស្តុតាងនៅពេលស៊ើបអង្កេតស៊ើបសួរសវនាការ ឬនៅក្នុងដីកានៃបណ្ដឹងផ្សេងទៀត ។
  ៣ – ជនរងគ្រោះ ឬដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណី ជននេះ បានបវិហារ បទល្មើស ឬសុំឱ្យ ជួសជុលព្យសនកម្ម ។
  ៤-សាក្សី ដោយមូលហេតុសាក្សីនេះ បានផ្តល់ភស្ដុតាងនៅពេលស៊ើបអង្កេត ស៊ើបសួរ សវនាការ ឬនៅក្នុងនីតិវិធីនៃបណ្ដឹងផ្សេងទៀត ។

  មាត្រា ២២១. – ស្ថានទម្ងន់ទោសទាក់ទងទៅនឹងជនល្មើស

  អំពើហិង្សាដោយចេតនា ត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី ២ (ពីរ) ឆ្នាំ ទៅ ៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំ និងពិន័យជាប្រាក់ពី ៤ ០០០ ០០០ (បួនលាន) រៀល ទៅ ១០ ០០០ ០០០ (ដប់លាន) រៀល កាលបើអំពើហិង្សានេះ ត្រូវបានប្រព្រឹត្តដោយ អ្នករាជការសាធារណៈ នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ មុខងារ ឬនៅក្នុងពេលបំពេញមុខងារ របស់ខ្លួន ។

  មាត្រា ២២២ – អំពើហិង្សាប្រព្រឹត្តដោយសហព័ទ្ធ ឬអនីតិសង្វាសជន

  អំពើហិង្សាដោយចេតនា ត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី ២ (ពីរ) ឆ្នាំ ទៅ ៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំ និងពិន័យជាប្រាក់ពី ៤ ០០០ ០០០ (បួនលាន) រៀល ទៅ ១០ ០០០ ០០០ (ដប់លាន ) រៀល កាលបើអំពើហិង្សានេះ ត្រូវបានប្រព្រឹត្តដោយ សហព័ទ្ធ ឬដោយអនីតិសង្វាសជនរបស់ជនរងគ្រោះ ៕

  ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទពីវេបសេយ www.baykdang.com ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតិ។ បើលោកអ្នក ត្រូវការអត្ថបទ សូម inbox ទៅហ្វេសប៊ុកផេច [email protected]

  ព័ត៌មានទាក់ទង៖

 • ព័ត៌មានថ្មីៗ