• របៀបមើលអំពីអត្ថន័យរបស់លេខ VIN នៅលើរថយន្ត

  រាល់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តទាំងអស់នៅលើពិភពលោកបានប្រើប្រាស់លេខ VIN​ ដើម្បីសម្គាល់រថយន្តរបស់ខ្លួន ដូចនេះហើយបានជារថយន្តដែលក្រុមហ៊ុននីមួយៗបានផលិតសុទ្ធតែមានលេខ VIN ទាំងអស់ ប៉ុន្តែលេខ និងអក្សរនីមួយៗសុទ្ធតែមានអត្ថន័យខុសៗគ្នាទាំងអស់។

  តើអ្វីទៅជាលេខ VIN និងមានអត្ថន័យដូចម្ដេច?

  ជាទូទៅយើងត្រូវដឹងថាលេខ VIN របស់រថយន្តសិ្ថតនៅកន្លែងណា​ មានដូចនៅផ្នែកខាងលើតាប្លូកន្លែងអ្នកបើកបរ, នៅខាងមុខក្រោមគម្របម៉ាស៊ីន, នៅលើទ្វារអ្នកបើកបរជាដើម។ លេខ VIN មានចំនួន 17 ខ្ទង់រួមទាំងលេខ និងអក្សរ ដែលបញ្ជាក់ពីរថយន្តនីមួយៗអោយដឹងពីក្រុមហ៊ុនផលិត, ម៉ាក, ម៉ូឌែល, ឆ្នាំនិងទីតាំងដែលបានផលិត។

  អត្ថន័យ លេខ និងអក្សរនីមួយៗ របស់ VIN

  ខ្ទង់ទី 1 បញ្ជាក់ពីប្រទេសដែលបានផលិតរថយន្ត ក្នុងនោះមានអក្សរ និងលេខ

  1,4,5 = សហរដ្ឋអាមេរិក
  2​ = កាណាដា
  3 = ម៉ិកស៊ីកូ
  6​ = អូស្រ្ដាលី
  8 = អាហ្សង់ទីន
  9 = ប្រេស៊ីល
  J = ជប៉ុន
  S =​ អង់គ្លេស
  M = ថៃ
  K = កូរ៉េ
  V = បារាំង។
  ខ្ទង់ទី 2 បញ្ជាក់ពីឈ្មោះក្រុមហ៊ុនផលិត ឧទាហរណ៍អក្សរ “T” បញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន “Toyota”

  ខ្ទង់ទី 3 បញ្ជាក់ពីប្រភេទរបស់រថយន្ត

  A, B, F, M, 4 គឺរថយន្តប្រភេទដឹកទំនិញ
  D, G, K , X, 1, 2, 7, N គឺរថយន្តប្រភេទដឹកអ្នកដំណើរ
  E, L, 3 គឺរថយន្តប្រភេទ SUV
  5 គឺរថយន្តប្រភេទបើកដំបូល (Convertible) ។

  ខ្ទង់ទី 4 បញ្ជាក់ពីប្រភេទតួខ្លួនរបស់រថយន្ត

  A មានទ្វារចំនួន 2 ប្រភេទ Sedan 2WD
  B មានទ្វារចំនួន 4 ប្រភេទ Sedan 2WD ឬទ្វារ 4 ប្រភេទ Truck 4WD
  C មានទា្វរចំនួន 2 ប្រភេទ Coupe 2WD
  D មានទ្វារចំនួន 4 ប្រភេទ Truck 4WD
  E មានទ្វារចំនួន 4 ប្រភេទ Truck 2WD
  G មានទ្វារចំនួន 4 ប្រភេទ Wagon 2WD
  H មានទ្វារចំនួន 4 ប្រភេទ Wagon 4WD
  K មានទ្វារចំនួន 4 ប្រភេទ Wagon 2WD
  L មានទ្វារចំនួន 4 ប្រភេទ Wagon 4WD ឬទ្វារ 4 ប្រភេទ Truck 4WD
  M មានទ្វារចំនួន 5 ប្រភេទ Van 2WD
  N មានទ្វារចំនួន 2 ប្រភេទ Regular Cab Truck 2WD
  P មានទ្វារចំនួន 2 ប្រភេទ Regular Cab Truck 4WD
  S មានទ្វារចំនួន 3 ប្រភេទ Liftback 4WD
  T មានទ្វារចំនួន 2 ប្រភេទ Extended Cab Truck 2WD
  X មានទ្វារចំនួន 5​ ប្រភេទ SUV
  W មានទ្វារចំនួន 2 ប្រភេទ Extended Cab 4WD
  Y ប្រភេទ Sport Van និង
  Z មានទ្វារចំនួន 5 ប្រភេទ Wagon 2WD

  ខ្ទង់ទី 5 បង្ហាញពីប្រភេទម៉ាស៊ីនរថយន្ត

  4: 7A-FE Lean Burn
  A: 3MZ-FE
  B: 1NZ-FXE or Toyota AZ engine #2AZ-FXE|2AZ-FXE
  D: 2ZZ-GE
  E: 2AZ-FE
  F: 1MZ-FE or 2AR-FE
  G: 5S-FE
  H: 1AZ-FE
  J: 1FZ-FE
  K: 2GR-FE
  L: 2RZ-FE
  M: 3RZ-FE
  N: 5VZ-FE or 2ZR-FXE
  P: 3S-FE
  R: 1ZZ-FE
  S: 1BM or Electric
  T: 3S-GTE
  U: 1GR-FE or 2ZR-FE
  V: 1NR-FE និង
  Y: 3UR-FE។

  ខ្ទង់ទី 6​ បញ្ជាក់ពីសេ៊រីរបស់រថយន្ត

  ខ្ទង់ទី 7 បញ្ជាក់ពីប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពដូចជា ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាព និងពោងសុវត្ថិភាព

  0 : ពោងលើបង្អួចរថយន្ត និងខ្សែក្រវ៉ាត់ជាមួយពោងសុវត្ថិភាពចំនួន 2
  1 : ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាព
  2​ : ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាព ជាមួយនឹងពោងសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងអ្នកបើកបរ
  3 : ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាព ជាមួយនឹងពោងសុវត្ថិភាពចំនួន 2
  4 : ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាព ជាមួយនឹងពោងសុវត្ថិភាពចំនួន 2, ពោងសុវត្ថិភាពផ្នែកចំហៀង, ពោងលើបង្អួចរថយន្ត និងពោងសម្រាប់ការពារជង្គង់របស់អ្នកបើកបរ
  7 : ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាព ជាមួយនឹងពោងសុវត្ថិភាពចំនួន 2 និងពោងសម្រាប់ការពារជង្គង់របស់អ្នកបើកបរ
  8 : ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាព ជាមួយនឹងពោងសុវត្ថិភាពចំនួន 2 និងពោងសុវត្ថិភាពផ្នែកចំហៀង
  D : ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាព ជាមួយនឹងពោងសុវត្ថិភាពផ្នែកចំហៀងចំនួន 2, ពោងសុវត្ថិភាពលើបង្អួចរថយន្ត 3 ជួរ និងពោងសុវត្ថិភាពការពារជង្គង់
  F : ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាព ជាមួយនឹងពោងសុវត្ថិភាពចំនួន 2, ពោងសុវត្ថិភាពផ្នែកចំហៀង និងពោងសុវត្ថិភាពការពារជង្គង់

  ខ្ទង់ទី 8 បញ្ជាក់ពីម៉ូឌែលរបស់រថយន្ត

  0 : MR2 Spyder
  1 : Tundra
  3 : Echo និង Yaris
  4 : Scion xB and xD
  7 : Scion tC
  A : Highlander, Sequoia, Celica និង Supra
  B : Avalon
  C : Sienna និង Previa
  D : T100
  E : Corolla ឬ Matrix
  F : FJ Cruiser
  G : Hilux
  H : Highlander
  J : Land Cruiser
  K : Camry
  L : Tercel និង Paseo
  M : Previa
  N : Tacoma និងរថយន្តប្រភេទដឹកទំនិញស៊េរីចាស់
  P : Camry Solara
  R : 4Runner និង Corolla
  T : Celica FWD
  U : Prius
  V : RAV4
  W : MR2 non Spyder
  X : Cressida ។

  ខ្ទង់ទី 9 នេះគឺជាខ្ទង់ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវនៃ VIN។

  ខ្ទង់ទី 10 សម្រាប់បញ្ជាក់ពីឆ្នាំនៃការផលិតរថយន្ត

  V : 1997
  W : 1998
  X : 1999
  Y : 2000
  1 : 2001
  2 : 2002
  3 : 2003
  4 : 2004
  5 : 2005
  6 : 2006
  7 : 2007
  8 : 2008
  9 : 2009
  A : 2010
  B : 2011
  C : 2012
  D : 2013
  E : 2014
  F : 2015
  G : 2016
  H : 2017
  J : 2018
  K : 2019

  ខ្ទង់ទី 11 បញ្ជាក់ពីប្រាប់ពីរោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសដែលបានតម្លើង

  0 ដល់ 9 =​ ប្រទេសជប៉ុន
  A = ប្រទេសបារាំង
  C = ប្រទេសកាណាដា
  E = ចក្រភពអង់គ្លេស
  K =​ ប្រទេសជប៉ុន
  M​ = ប្រទេសម៉ិកស៊ីកូ
  N = សាធារណរដ្ឋឆេក
  R = សហរដ្ឋអាមេរិក
  S = សហរដ្ឋអាមេរិក
  U = សហរដ្ឋអាមេរិក
  W =ប្រទេសកាណា
  X = សហរដ្ឋអាមេរិក
  Z = សហរដ្ឋអាមេរិក។

  ខ្ទង់ទី 12 ដល់ 17 បង្ហាញពីលេខរៀងរបស់រថយន្តដែលបានផលិត

  ឧទាហរណ៍៖ 00004 គឺជារថយន្តដែលមានលេខរៀងទី 4។

  ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទពីវេបសេយ www.baykdang.com ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតិ។ បើលោកអ្នក ត្រូវការអត្ថបទ សូម inbox ទៅហ្វេសប៊ុកផេច [email protected]

  ព័ត៌មានទាក់ទង៖

 • ព័ត៌មានថ្មីៗ