• ឧកញ៉ា ស្រី ចាន់ថន គ្រោងនឹងបោះទុន ដើម្បីបង្កើតរោងចក្រផលិតម៉ាស និងទឹកលាងដៃចែកជូនជនរួមជាតិទាំងអស់ ដោយមិនគិតថ្លៃ

  ដូចដែលប្រិយមិត្ដមួយចំនួន បានទទួលជ្រាបខ្លះរួចមកហើយ ដែលកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ យោងតាមរយៈគេហទំព័រ ហ្វេសប៊ុកផេក លោក តាំង គីមសួរ បានប្រកាសស្វែងរកអ្នកណាដែលមានសមត្ថភាពអាចស្វែងរកវត្ថុធាតុដើម និងម៉ាសុីន ដើម្បីផលិតម៉ាស មេត្ដាជួយទាក់ទងមកកាន់គាត់ឱ្យបានឆាប់រហ័ស ក្នុងគោលបំណងផលិតឱ្យបានទាន់ពេលវេលា សម្រាប់ចែកជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដោយឥតគិតថ្លៃ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  ក្នុងនោះដែរ លោក តាំង គីមសួរ បានសរសេរប្រាប់ឱ្យដឹងថា៖ ”ប្រកាសរកអ្នកដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីជួបគ្នាពិភាក្សារឿងធ្វើយ៉ាងណាផលិតវត្ថុធាតុដើមនេះ កាន់តែឆាប់កាន់តែល្អ ចិនយួនអាចផលិតបាន រឿងអីខ្មែរធ្វើមិនបាន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តាមពិតទៅ២០២០នេះ ខ្ញុំត្រូវផ្តោតសំខាន់និងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការអភិរក្ស និងដាំកូនឈើទេ តែកាលៈទេសៈ បញ្ហានេះសំខាន់ជាង ដូចនេះហើយត្រូវតែរួមគ្នាគិតគូរអំពីបញ្ហានេះជាចំបងអ្នកណាជួយបានអី ជួយហ្នឹងទៅ កុំរំពឹងតែរដ្ឋាភិបាលមួយមុខពេក ពួកគាត់មានកាតព្វកិច្ចជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើ”។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  យ៉ាងណាមិញ ក្រោយការប្រកាសរបស់លោក តាំង គីមសួរ មិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃស្រួលបួលផង ស្រាប់តែមុននេះបន្ដិច ថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ លោក តាំង គីមសួរ បានប្រកាសដំណឹងដ៏រំភើបចិត្ដជាទីបំផុត ព្រោះតែលោកឧកញ៉ា ស្រី ចាន់ថន និងចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនេះ ដោយលោកឧកញ៉ា និងបង្កើតរោងចក្រ ផលិតម៉ាស និងទឹកអាកុលលាងដៃ ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងដំណាក់កាលដ៏លំបាកមួយនេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  ក្នុងនោះដែរ លោក តាំង គីមសួរ បានសរសេរប្រាប់ឱ្យដឹងថា៖ ”អ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងទុកគឺបានកើតឡើងហើយ បងប្អូនយើងមិនទុកឲ្យខ្ញុំធ្វើតែឯងទេ។ វត្តមានរបស់វិរជនតែងតែលេចឡើង រាល់ពេលដែលជនរួមជាតិជួបប្រទះនូវបញ្ហា។ នេះជាដំណឹងដ៏អស្ចារ្យមួយដែលខ្ញុំទើបតែទទួលបានពីវិរបងប្រុស Srey Chanthorn ខ្ញុំជឿជាក់ថា ក្រោយពីទទួលបានដំណឹងនេះ ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមានអារម្មណ៍រំភើបដូចខ្ញុំអ៉ីចឹង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  តាមពិតទៅ បងប្រុសកំពុងតែបំពេញបេសកកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងមមាញឹកបំផុត រវល់ស្ទើតែដកឃ្លាមិនរួច តែបងប្រុសមិនអាចអោបដៃឈរមើលប្រជាជនយើងជួបប្រទះបញ្ហាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយសារតែម៉ាសនិងទឹកលាងដៃឡើងថ្លៃជាខ្លាំងដោយមិនមានការអើពើនោះទេ ដូចនេះហើយបងប្រុសគ្រោងនឹងបោះទុនប្រហែលជា ៣០០,០០០ដុល្លារដើម្បីបង្កើតរោងចក្រផលិតម៉ាសនិងទឹកលាងដៃចែកជូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដោយមិនគិតថ្លៃនិងក្នុងតម្លៃដ៏ទាបបំផុតនៅក្នុងស្រុកតែម្តង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  តែអ្វីដែលជាក្តីបារម្ភខ្លាំងបំផុតនោះគឺតម្លៃនៃផលិតផលសម្រេចក្នុងស្រុកអាចនិងថ្លៃជាងផលិតផលនាំចូល ព្រោះថាសូម្បីតែវត្ថុធាតុដើមក៏ថ្លៃកប់ពពកផងដែរ ហើយក្រោយពេលបញ្ហាជំងឺ កូវីឌ-១៩ ស្ងប់ស្ងាត់ ពួកយើងពិបាកក្នុងការប្រកួតប្រជែងនឹងទីផ្សារនាំចូល។

  ដូចនេះហើយសូមប្អូនៗ បងៗដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការរៀបចំផែនការថវិកាចូលរួមជាមួយពួកយើងផង។ មួយទៀត ចំពោះម៉ាសនិងទឹកលាងដៃដែលខ្ញុំកំពុងតែមានផែនការចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនដោយមិនគិតថ្លៃនោះ បងប្រុសនឹងទទួលរ៉ាប់រងទៅលើការចំណាយទាំងអស់ ហើយនឹងជំរុញពន្លឿនបន្ថែមចំពោះចង្វាក់ផលិតកម្មនេះ។ បងប្រុសពិតជាមនុស្សដ៏មហាសប្បុរស សូមទទួលសេចក្តីគោរពពីប្អូនផង”។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទពីវេបសេយ www.baykdang.com ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតិ។ បើលោកអ្នក ត្រូវការអត្ថបទ សូម inbox ទៅហ្វេសប៊ុកផេច [email protected]

  ព័ត៌មានទាក់ទង៖

 • ព័ត៌មានថ្មីៗ